Tin tức

Tin tức

BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Facebook
Twitter
LinkedIn

I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH TRỰC – HỢP PHÁP TRONG CÔNG TY

1.1. KINH DOANH LIÊM CHÍNH, KHÔNG HỐI LỘ HOẶC NHẬN HỐI LỘ

Hoạt động kinh doanh phải được thực hiện cách công bằng, liêm chính trong mọi giao dịch với các đối tác kinh doanh, các đối tác thông qua việc:

1.1.1. Thẩm định thông tin và tài khoản bên đối tác rõ ràng trước khi tiến đến ký kết hợp đồng.

1.1.2. Các hoạt động kinh doanh mua và bán hàng, chương trình khuyến mãi được thực hiện theo đúng qui định công ty, ghi nhận và lưu giữ hồ sơ.

1.1.3. Việc đánh giá chất lượng sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn qui định, không làm sai lệch kết quả phán đoán để hối lộ hoặc nhận hối lộ trực tiếp hay gián tiếp.

1.1.4. Mọi khoản thanh toán thu chi đều rõ ràng – phản ánh chính xác với tài sản và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

1.2. KHÔNG THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ GIAO DỊCH NỘI GIÁN

1.2.1. Cam kết không tham gia hoặc tìm cách tham gia vào các hoạt động rửa tiền gây phương hại đến quyền lợi của công ty, các đối tác trong kinh doanh.

1.2.2. Nhân viên công ty khi chịu trách nhiệm phát ngôn sẽ phải đảm bảo việc trao đổi thông tin một cách trung thực, chính xác với các đối tác trong hoạt động kinh doanh.

1.3. TRÁNH MÂU THUẨN VỀ QUYỀN LỢI

Mâu thuẫn về lợi ích có thể xuất phát từ mối quan hệ giữa các nhân viên hay tổ chức trong công ty, với khách hàng, nhà cung cấp hoặc từ một công ty cạnh tranh. Do vậy, để các mối quan hệ trong kinh doanh, môi trường làm việc công bằng cần tránh né những mâu thuẫn có thể xảy ra thông qua việc:

1.3.1. Các nhân viên trong mỗi phòng ban được qui định rõ trách nhiệm và quyền hạn trong công việc, minh bạch giữa lợi ích cá nhân và lợi ích công ty nhằm tránh các mâu thuẫn lợi ích có thể phát sinh.

1.3.2. Trên phương diện ưu thế có được từ vị trí của mình, không liên kết với những cá nhân khác ở bên trong hoặc bên ngoài công ty nhằm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho công ty để thu về lợi ích cá nhân.

1.3.3. Công nhân viên công ty không được phép nắm giữ bất kỳ lợi ích tài chính nào và tham gia vào mối quan hệ kinh doanh để gây phương hại cho Công ty.

1.4. QUÀ TẶNG CHIÊU ĐÃI VÀ GIẢI TRÍ

1.4.1. Hoạt động chiêu đãi và giải trí trong nội bộ công ty được thực hiện trên nguyên tắc công khai, có mục đích chính đáng.

1.4.2. Việc mua hay bán các sản phẩm đều dựa trên chất lượng, giá cả và dịch vụ; Không nhận hay cho quà tặng hay bất kỳ lợi ích bằng hiện vật dưới bất kỳ dạng nào để ưu đãi hoặc được ưu đãi trong mối quan hệ kinh doanh.

1.5. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ TÀI SẢN

1.5.1. Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của tất cả công nhân viên Công ty, các đối tác kinh doanh, các đối tác. Mọi thông tin cung cấp sẽ được sử dụng theo đúng mục đích và được bảo vệ bởi hệ thống quản lý của Công ty.

1.5.2. Mọi thông tin bảo mật trong công ty không công bố phải được lưu giữ bao gồm: bí quyết công nghệ, tài liệu nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hợp đồng kinh tế,…Không được tiết lộ các thông tin này bằng mọi hình thức (Trong và ngoài giờ làm việc).

1.5.3. Dựa theo tính chất công việc mà được giao quyền sử dụng và bảo quản tài sản công ty đúng mục đích. Không được sử dụng vượt quá chức trách quyền hạn như việc tự ý chuyển dời tài sản đi nơi khác; hoặc sử dụng tài sản công ty (Máy tính, máy móc/ thiết bị,…) để làm việc riêng.

1.6. CHÍNH SÁCH TUYÊN BỐ VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

1.6.1. Chúng tôi thiết lập “Chính sách an toàn – chất lượng sản phẩm” và đảm bảo cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị, chất lượng, an toàn đối với mục đích sử dụng và thiết lập quan hệ cùng có lợi với các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

1.6.2. Việc phát triển sản phẩm mới được tiến hành một cách có trách nhiệm dựa trên các nguyên tắc về đạo đức, đáp ứng yêu cầu về công nghệ và khoa hoc kỹ thuật, luật định qui định.

1.7. BÁO CÁO HÀNH VI SAI PHẠM

Tôn trọng và bảo vệ các cá nhân/ tổ chức trong công ty hay các bên đối tác trong việc mạnh dạn báo cáo các cá nhân sai phạm thông qua số điện thoại hoặc địa chỉ báo cáo của công ty. Mọi thông tin báo cáo được bảo mật, điều tra sự việc và xử lý thích hợp.

Kênh báo cáo:  

Số điện thoại: 028 3765 0281

Email: info@lienthanhphat.vn

Công ty sẽ không dung tha các hành vi trả thù hay chống đối với người báo cáo. Mọi hành vi trả đũa sẽ phải chịu hình thức kỹ luật thậm chí cách chức hoặc thôi việc tại công ty.

1.8. CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG, BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI

1.8.1. Tập quán tuyển dụng:

a) Đảm bảo việc tuyển dụng công bằng trên nguyên tắc hồ sơ tuyển dụng, không gắn nợ hoặc yêu cầm cố giấy tờ khi làm việc.

b) Người lao động được phân bổ công việc hợp lý, không thực hiện việc cưỡng ép lao động.

c) Mọi thỏa thuận trong công việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng,.. đều được thể hiện bằng văn bản với ngôn ngữ dễ hiểu mà người lao động có thể hiểu được.

1.8.2. Độ tuổi lao động: Theo qui định của pháp luật.

1.8.3. Sự gia nhập công đoàn:

a) Ban Lãnh Đạo Công ty đảm bảo tạo mọi điều kiện cho hoạt động công đoàn phát triển hơn.

b) Công nhân viên được quyền tự do tham gia công đoàn và quyền thương lượng tập thể trong khuôn khổ giới hạn của luật pháp mà không bị phân biệt đối xử, hăm dọa hay quấy rối.

1.8.4. Không phân biệt đối xử và ngược đãi người lao động:

Chúng tôi trân trọng giá trị của người lao động và đối xử với họ bằng sự tôn trọng, cách đối xử công bằng thông qua cam kết: 

a) Không phân biệt về tầng lớp, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, giai cấp, tín ngưỡng, tuổi tác, khuyết tật, giới tính, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng giới tính, thành viên công đoàn hoặc đảng phái chính trị trong việc thuê mướn, trả công, cơ hội đào tạo, thăng tiến, chấm dứt công việc hoặc cho nghỉ hưu.

b) Không sử dụng bất cứ hình thức kỹ luật tàn bạo nào như ngược đãi thân thể, quấy rối thể chất, nhục mạ hoặc các hình thức khác để đe dọa, gây ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của người lao động.

1.8.5. Thời gian làm việc:

Thời gian làm hành chính, làm ngoài giờ, thời gian nghỉ ngơi được sắp xếp và kiểm soát nhằm khống chế tình trạng vượt quá số giờ qui định của pháp luật. Công việc làm ngoài giờ được thực hiện dựa trên cơ sở tự nguyện của người lao động, không ép buộc.

1.8.6. Trả lương công bằng:

a) Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thành quả lao động của công nhân viên, Mức lương tối thiểu theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. Chi trả lương công bằng thông qua các khoản tiền hành chính, làm ngoài giờ hay phúc lợi nhằm đảm bảo người lao động đủ để trang trải cuộc sống.

b) Các trường hợp khi không tiếp tục công việc sẽ được chấp thuận cho nghỉ việc theo nguyện vọng, chi trả tiền lương và các chế độ khác một cách phù hợp, không phân biệt đối xử.

1.8.7. An toàn và sức khỏe người lao động:

a) Công ty cam kết việc cung cấp môi trường làm việc đảm bảo an toàn, lành mạnh cho người lao động và đào tạo hiểu biết một cách cụ thể về các công việc được giao, về an toàn sức khỏe nhằm nhận diện các rủi ro và biện pháp phòng ngừa trong lao động để ngăn ngừa các tai nạn và nguy hiểm phát sinh trong quá trình làm việc.

b) Định kỳ hằng năm người lao động được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn về an toàn lao động.

II. CÔNG TY CAM KẾT TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH:

2.1. Công ty đảm bảo việc tuân thủ mọi quy định pháp luật và điều luật về trách nhiệm xã hội nhằm mục tiêu không chỉ tạo ra sản phẩm có giá trị mà còn mang tính nhân đạo và hợp pháp.

2.2. Công ty sẽ hợp tác với các chính phủ và các tổ chức chính trị, không hỗ trợ các đảng phái chính trị hay tổ chức tiêu cực chống lại luật pháp, gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

2.3. Trường hợp, khi có các ban ngành như Liên Đoàn Lao Động, Công an… khảo sát môi trường làm việc hay nhờ sự hỗ trợ để điều tra người vi phạm mà có chứng từ hợp pháp thì chúng tôi sẽ hợp tác và cung cấp các bằng chứng chính xác, kịp thời.

III. CÔNG TY CAM KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN TINH THẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Công ty không ngừng áp dụng hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của khách hàng và tất cả các hoạt động sản xuất đều được thực hiện dựa trên nguyên tắc giảm thiểu tác động môi trường; tuân thủ theo pháp luật.

3.2. Chúng tôi thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua các việc làm: giảm thiểu khí thải CO­2 gây hiệu ứng nhà kính, rác nguy hại được thu gom tại khu vực riêng biệt và xử lý bởi đơn vị môi trường, vệ sinh môi trường xung quanh sạch đẹp, không gây ra các tác động xấu đến môi trường nhà dân,…

IV. CÔNG TY CAM KẾT TÔN TRỌNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CỘNG ĐỒNG

4.1. Chúng tôi tôn trọng quyền lợi và quyền sở hữu đất đai của cá nhân và cộng đồng địa phương.

4.2. Mọi thỏa thuận liên quan đến tài sản đất đai đều được thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện, báo trước, tính minh bạch của hợp đồng.

V. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH TRỰC TRONG GIAO DỊCH VỚI BÊN NGOÀI

5.1. TRONG GIAO DỊCH VỚI KHÁCH HÀNG

Chúng tôi thực hiện kinh doanh trên nguyên tắc kinh doanh chính trực và hợp pháp, tôn trọng quyền lợi chính đáng của khách hàng thông qua:

5.1.1. Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế: Chúng tôi xem xét kỹ các yêu cầu từ quí khách hàng và tự đánh giá năng lực đối với dịch vụ này nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng là tốt nhất. Trong quá trình trao đổi để đi đến ký kết hợp đồng, nhân viên đại diện công ty phải đảm bảo mọi phát ngôn, thông tin truyền tải đến quí khách hàng là chính xác và trung thực. Khi giao dịch thành công, Chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất dựa theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm và các điều khoản ghi nhận.

5.1.2. Qui định rõ dịch vụ sau bán hàng: Chính sách về đổi trả hàng,…sẽ được qui định trong hợp đồng để đảm bảo quyền và lợi ích của đôi bên được thực hiện rõ ràng.

5.1.3. Nhân viên đại diện công ty thực hiện giao dịch báo giá hoặc chương trình khuyến mãi cách trung thực, giải thích cách rõ ràng và dễ hiểu đối với quí khách hàng.

5.1.4. Tài liệu, hồ sơ về sản phẩm được cung cấp cách rõ ràng, chính xác và có hiệu lực hiện hành.

5.1.5. Tài sản của khách hàng được công ty kiểm soát và lưu giữ cẩn thận.

5.1.6. Tôn trọng lợi ích chính đáng của khách hàng trong thỏa thuận đôi bên, Công ty sẽ xác nhận kịp thời với khách hàng về những vấn đề phát sinh trong kinh doanh để cùng nhau có cơ hội thực hiện những hành động cần thiết.

5.1.7. Không trao quà tặng, không đề nghị hay hứa hẹn cho – tặng các dịch vụ vì lợi ích cá nhân để được ưu đãi hơn trong mối quan hệ với khách hàng.

5.1.8. Công ty đảm bảo sẵn có qui trình tiếp nhận thông tin khiếu nại khách hàng về an toàn, chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo mọi than phiền được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng nhất.

5.1.9. Các vấn đề về an toàn, chất lượng hoặc một số vấn đề trong kinh doanh, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng một cách rõ ràng, chính xác.

5.2. TRONG GIAO DỊCH KINH DOANH GIỮA CÔNG TY VỚI NHÀ CUNG CẤP

5.2.1 Công ty khi thực hiện giao dịch với nhà cung cấp phải đảm bảo rằng:

a) Tôn trọng nguyên tắc đối xử bình đẳng đối với nhà cung cấp dựa trên cơ sở về năng lực sản xuất, dịch vụ cung cấp, an toàn chất lượng, giá cả và các tiêu chuẩn về đạo đức.

b) Nhân viên chuyên trách khi thực hiện công việc trao đổi với nhà cung cấp phải đảm bảo tính minh bạch bằng các hồ sơ chứng thực theo đúng qui trình mua hàng.

5.2.2. Đối với nhà cung cấp của công ty:

a) Nhà cung cấp đáp ứng tốt các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Không tặng, cho nhân viên Công ty bất kỳ các lợi ích nào nhằm đề nghị họ ưu đãi hơn trong mối quan hệ giao dịch kinh doanh.

c) Mọi vấn đề không phù hợp về an toàn chất lượng của nhà cung cấp, chúng tôi sẽ giải quyết theo đúng yêu cầu điều khoản đã qui định giữa đôi bên trong hợp đồng cam kết.

5.3. ĐỐI VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

5.3.1. Chủ trương cạnh tranh công bằng trong kinh doanh với các đối tác kinh doanh thông qua chất lượng sản phẩm của Công ty chúng tôi, không so sánh hay chỉ trích các đơn vị khác về giá cả, chất lượng của các công ty bạn một cách gián tiếp hoặc trực tiếp với khách hàng.

5.3.2. Các thông tin về đối thủ cạnh tranh sẽ được thu thập một cách hợp pháp thông qua các nguồn công khai trên phương tiện truyền thông, internet,…trên nguyên tắc tuân thủ mọi điều luật chống độc quyền.

5.4. ĐỐI VỚI CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG

Không trao tặng quà hay các dịch vụ dài hạn một cách không rõ ràng nhằm thuận lợi trong việc kinh doanh liên quan đến các vấn đề về pháp luật.

VI. CAM KẾT TỪ BAN LÃNH ĐẠO

Ban Giám Đốc công ty cam kết việc duy trì thực hiện hiệu quả “Bộ qui tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh” thông qua hệ thống quản lý chặc chẽ, đánh giá rủi ro việc thực hiện.

Ban Giám Đốc Công ty tạo mọi điều kiện để công nhân viên, đối tác công ty được tiếp cận cách tốt nhất với “Bộ qui tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh” của Công ty để ngăn ngừa các trường hợp sai phạm.

Ban Giám Đốc Công ty với lòng nhiệt thành và trách nhiệm nhằm phát triển công ty cách bền vững cùng với người lao động.                      

TIN NỔI BẬT NHẤT

istockphoto-516988096-612x612
QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE TRONG CÔNG TY
4751_image001
CHÍNH SÁCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
宋朝牙刷
Lịch sử bàn chải đánh răng