Tin tức

Tin tức

QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE TRONG CÔNG TY

Facebook
Twitter
LinkedIn

I. CAM KẾT THỰC HIỆN

1.1. Ban Lãnh đạo công ty cam kết:

Việc tạo điều kiện môi trường làm việc an toàn – lành mạnh đến người lao động và đào tạo hiểu biết cách cụ thể công việc được giao, về an toàn sức khỏe nhằm ngăn ngừa tai nạn và thương tật phát sinh trong công việc.

Đối với khách tham quan/ đơn vị bảo trì đến công ty, chúng tôi có qui định cụ thể các yêu cầu ra vào xưởng, nội qui công ty nhằm tạo điều kiện tham quan cách an toàn và phù hợp.

1.2. Tất cả công nhân viên, khách tham quan, bảo trì: Tuân thủ các qui định về an toàn sức khỏe mà công ty qui định.

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

2.1. Đối với người lao động:

  • Được đảm bảo điều kiện làm việc an toàn – lành mạnh thông qua việc đánh giá điều kiện môi trường làm việc (Đo đạc môi trường vi khí hậu, điều kiện an toàn lao động, đánh giá rủi ro trong công việc…).
  • Tất cả người lao động được đào tạo hiểu biết về các công việc được giao, các rủi ro trong công việc có để nhận biết và phòng tránh các sự cố xảy ra.
  • Đảm bảo việc bố trí các tiện ích (nhà vệ sinh, nơi uống nước, khu vực hút thuốc) tại các vị trí thích hợp, cung cấp đủ nhu cầu cho người sử dụng.
  • Người lao động được khám sức khỏe định kỳ tháng 09 hằng năm
  • Được đào tạo hiểu biết về các qui định ra vào xưởng và trang bị bảo hộ lao động định kỳ 1lần/ năm thông qua LTP-CS-1010 Qui định cần tuân thủ khi vào xưởng sản xuất
  • Dịch vụ chăm sóc y tế : Trang bị tủ thuốc y tế tại chỗ; đồng thời, Công ty ký kết hợp đồng với Phòng khám đa khoa để chăm sóc y tế khi có các vấn đề an toàn sức khỏe xảy ra tại nơi làm việc.

2.2. Đối với khách tham quan: Ban Quản lý sẽ hướng dẫn qui định ra vào xưởng và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiến hành tham quan thể hiện qua LTP-CS-1110 Qui định cần tuân thủ đối với khách tham quan- bảo trì . Đồng thời, hướng dẫn tận tình và lưu ý những điểm liên quan đến an toàn trong lao động để ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra.

2.3. Đối với Nhân viên bảo trì (từ bên ngoài đến): Trang bị dép bảo hộ cho nhân viên bảo trì và yêu cầu họ tuân thủ các qui định ra vào xưởng, qui định về an toàn tại nơi mà họ đang bảo trì.

TIN NỔI BẬT NHẤT

4751_image001
CHÍNH SÁCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
1618382180_quy-tac-ung-xu-1
BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
宋朝牙刷
Lịch sử bàn chải đánh răng