Tin tức

Tin tức

CHÍNH SÁCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG

Facebook
Twitter
LinkedIn

Chúng tôi cam kết thực hiện các hoạt động tích cực nhằm tiết kiệm nguồn nguyên vật liệu, giảm chất thải, khí thải ra môi trường bên ngoài thông qua các việc làm tích cực:

  1. Vệ sinh môi trường làm việc, nhà xưởng sạch sẽ và trồng cây xanh để tăng độ thoáng mát. Đồng thời, do đặc điểm của qui trình công nghệ sản xuất nên ít phát sinh bụi, giảm lượng CO­2 gây hiệu ứng nhà kính.
  2. Cam kết sản xuất các sản phẩm có ý nghĩa và thân thiện với môi trường, sản phẩm bàn chải sau khi đã hết sử dụng có thể dùng cho các công việc khác như làm sạch bồn rửa mặt, chà sạch các dụng cụ nhỏ…
  3. Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên điện, nước: “Sử dụng đúng cách- đúng việc- đúng nhu cầu- tắt khi không cần sử dụng”
  4. Tận dụng các vật liệu bằng giấy, thùng giấy để tái sử dụng cho các công việc khác như làm dụng cụ chứa đựng, thùng đựng rác…
  5. 100% rác thải được thu gom, phân loại và để nơi qui định. Đối với rác nguy hại được lưu giữ ở khu vực riêng và do đơn vi môi trường xử lý. 
  6. Tuân thủ các qui định của pháp luật và yêu cầu liên quan đến môi trường và thực hiện các đánh giá định kỳ sự tuân thủ.
  7. Phổ biến chính sách cải thiện môi trường đến tất cả nhân viên công ty để cùng nhau thực hiện bảo vệ môi trường sạch đẹp.

TIN NỔI BẬT NHẤT

istockphoto-516988096-612x612
QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE TRONG CÔNG TY
1618382180_quy-tac-ung-xu-1
BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
宋朝牙刷
Lịch sử bàn chải đánh răng